Privacy statement

Service en kwaliteit; ook als het gaat om pricacy

NieuwT-shirt.nl is aangesloten bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34117993. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan!

NieuwTshirt.nl zal de door u verstrekte informatie slechts gebruiken voor het gereed maken van uw bestelling en voor het informeren van nieuws over (producten van) NieuwTshirt.nl

NieuwTshirt.nl zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen, Gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

NieuwTshirt.nl zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken, anders dan wettelijk noodzakelijk.

Klik hier voor ons uitgebreide Privacy Statement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie is verkrijgbaar bij de klantenservice van NieuwTshirt.nl via info@nieuwtshirt.nl